Partner & Förderer

FÖRDERER

Film- und Medienstiftung NRW


Partner

MEDIENPARTNER

biograph - Kultur. Kino. Düsseldorf. Neuss.
choices - Kultur. Kino. Köln.
trailer - Kultur. Kino. Ruhr.
Filmjournal